Decorative wide image, ocean

Välkommen!Här erbjuds samtal och psykoterapi för vuxna utifrån ett psykodynamiskt/relationellt synsätt. Jag, Christina, har vårdavtal med Region Skåne inom Vårdval Psykoterapi och har möjlighet att ta emot dig för tidsbegränsad psykoterapi efter att du fått remiss från din vårdcentral. Det går också att få samtal utan remiss. Oftast kan du få en tid för ett första möte inom en eller ett par veckor.


De besvär som du kan söka för här är mild till medelsvår psykisk ohälsa, exempelvis ångest, depression, fobier, sömnsvårigheter, vacklande självbild, stress- och krisreaktioner. Men också när livet händer som vid livskriser, sjukdom och/eller smärta.
Image for Välkommen!

Christina Lindholm

13 april 2023 12:02